Dnes je: 24. 01. 2019 Nastavit Městys Švábenice jako domovskou stránku (MSIE)  Přidat Městys Švábenice k oblíbeným položkám (MSIE)   
Novinky z dění v městysi
Úřední deska
Informace o obci - historie, památky, ...
Úřední informace úřadu Městyse
Složení zastupitelstva, jeho usnesení a vyhlášky
Způsoby využití volného času a kulturní akce v obci
Nabídka služeb - pro místní občany, přespolní i turisty
Stránky školy
Církev
Prohlídka obce
Nabídka firem - pro místní občany, přespolní i turisty
Přehledné znázornění celého informačního stánku obce

počítadlo návštěv

Vložte emailovou adresu,
na kterou si přejete
posílat oznámení
o aktualizaci.

Na některé dokumenty
na tomto webu budete
potřebovat program
Adobe Acrobat Reader.
Pokud ještě ve Vašem
počítači není, můžete si
program stáhnout zdarma

Chci zdarma stáhnout Adobe Acrobat Reader


Aktualizaci provádí:
Mgr. Petr Jordán
místostarosta Jiří Orel

CzechPoint


Od 1. 3. 2008 je na Úřadu městyse ve Švábenicích občanům k dispozici tzv. CzechPoint - kontaktní místo, které poskytuje možnost získat na počkání výpis ze čtyř základních registrů: katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a rejstříku trestů. Do budoucna se počítá i s možností výpisu z karty řidiče, tedy o možnost zjištění počtu bodů udělených za dopravní přestupky. Cílem projektu je zjednodušit občanům úkony, které musí vykonávat vůči státu a usnadnit široké veřejnosti komunikaci se státní správou.


Informace k projektu Czech POINT


Jedná se o kontaktní místo, které umožňuje získat na počkání ověřené výpisy z následujících registrů:

1. Ověřené výpisy z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku
Správní poplatky: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku

2. Ověřené výpisy z Katastru nemovitostí (výstupy mapových listů zatím možné nejsou)
Správní poplatky: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku

3. Ověřené výpisy z Rejstříku trestů
Správní poplatky: 50,- Kč za celý výpis.


Pro vystavení dokumentů je nutné, aby žadatel znal:

- u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku identifikační číslo organizace.
- u výpisu z katastru nemovitostí katastrální území a parcelní číslo, případně číslo popisné nebo list vlastnictví.
- u rejstříku trestů je nutný platný občanský nebo cestovní pas žadatele.


Ověřené výstupy jsou vydávány na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.
Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.

Nově lze od 1.1. 2009 získat např.:

Výpis bodového hodnocení řidiče, který umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb. O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací - např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč.


Další informace o projektu© Copyright JWS 2003-2010          zpět na hlavní stranu    posunout nahoru