Dnes je: 24. 01. 2019 Nastavit Městys Švábenice jako domovskou stránku (MSIE)  Přidat Městys Švábenice k oblíbeným položkám (MSIE)   
Novinky z dění v městysi
Úřední deska
Informace o obci - historie, památky, ...
Úřední informace úřadu Městyse
Složení zastupitelstva, jeho usnesení a vyhlášky
Způsoby využití volného času a kulturní akce v obci
Nabídka služeb - pro místní občany, přespolní i turisty
Stránky školy
Církev
Prohlídka obce
Nabídka firem - pro místní občany, přespolní i turisty
Přehledné znázornění celého informačního stánku obce

počítadlo návštěv

Vložte emailovou adresu,
na kterou si přejete
posílat oznámení
o aktualizaci.

Na některé dokumenty
na tomto webu budete
potřebovat program
Adobe Acrobat Reader.
Pokud ještě ve Vašem
počítači není, můžete si
program stáhnout zdarma

Chci zdarma stáhnout Adobe Acrobat Reader


Aktualizaci provádí:
Mgr. Petr Jordán
místostarosta Jiří Orel

Archiv - úřední deska 2011

Název Typ Vyvěšeno dne Sňato dne Popis Zdroj Soubory
Obecně závazná vyhláška Oznámení 13.12.2010 4.1.2011 Obecně závazná vyhláška městyse Švábenice č. 1/2010 o místních poplatcích. Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Záměr městyse 13.12.2010 Záměr městyse Švábenice odprodat nemovitý majetek. Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 20.12.2010 24.1.2011 Rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu. Úřad městyse Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 5.1.2011 24.1.2011 Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení místa trvalého pobytu. Úřad městyse Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 5.1.2011 24.1.2011 Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka. Úřad městyse Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Informace 9.1.2011 6.3.2011 Oznámení o uzavření kanceláře kontaktního místa smluvního partnera RWE. RWE Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Informace 9.1.2011 6.3.2011 Oznámení o termínu výběru poplatků za komunální odpad a ze psů na rok 2011. Úřad městyse Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Informace 9.1.2011 6.3.2011 Oznámení o termínu výběru poplatku za stočné na rok 2011. Úřad městyse Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 24.1.2011 9.2.2011 Rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu. Úřad městyse Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Informace Oznámení 16.2.2011 4.3.2011 Výzva k podání nabídky na plnění věřejné zakázce malého rozsahu. Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Návrh rozpočtu Oznámení 16.2.2011 6.3.2011 Návrh rozpočtu městyse Švábenice na rok 2011. Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Doručení písemnosti Oznámení 23.2.2011 23.3.2011 Návrh rozpočtu na rok 2011 svazku obcí Ivanovická brána. Svazek obcí Iv. brána Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Program 24.2.2011 6.3.2011 Program 3. zasedání ZM Švábenice Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 2.3.2011 20.4.2011 O zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jm. kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace. KÚ JmK, odbor územního plánování a stavebního řádu Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 6.3.2011 20.4.2011 Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v ČR Český statistický úřad Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Doručení písemnosti Veřejná vyhláška 30.3.2011 20.4.2011 Oznámení o uložení daňové písemnosti na Finančním úřadě ve Vyškově - Jan Burian. Finanční úřad Vyškov Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Doručení písemnosti Veřejná vyhláška 30.3.2011 20.4.2011 Oznámení o uložení daňové písemnosti na Finančním úřadě ve Vyškově - Petr Hlobil. Finanční úřad Vyškov Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Doručení písemnosti Veřejná vyhláška 4.4.2011 20.4.2011 Oznámení o uložení daňové písemnosti na Finančním úřadě ve Vyškově - Petr Pelc. Finanční úřad Vyškov Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Informace Oznámení 8.4.2011 27.4.2011 Výzva k podání nabídky na plnění věřejné zakázce malého rozsahu. Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Informace Oznámení 13.4.2011 18.5.2011 Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání. MěÚ Ivanovice na Hané, stavební úřad Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Informace Oznámení 13.4.2011 18.5.2011 Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. MěÚ Ivanovice na Hané, stavební úřad Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Závěrečný účet Oznámení 18.5.2011 4.6.2011 Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2010. Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Doručení písemnosti Oznámení 25.5.2011 16.6.2011 Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2010. Svazek obcí Iv. brána Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Doručení písemnosti Oznámení 25.5.2011 16.6.2011 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2010. Svazek obcí Iv. brána Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 25.5.2011 16.6.2011 Územní rozhodnutí č. 31/1/2011. MěÚ Ivanovice na Hané, stavební úřad Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Program 26.5.2011 4.6.2011 Program 4. zasedání ZM Švábenice Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Pozvánka 31.5.2011 16.6.2011 Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána. Svazek obcí Iv. brána Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 2.6.2011 19.6.2011 Rozhodnutí č. 6/3/2011 o umístění stavby - stavební povolení. MěÚ Ivanovice na Hané, stavební úřad Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 9.6.2011 17.8.2011 Usnesení o nařízení dražebního jednání. Exekutorský úřad Brno Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 5.7.2011 17.8.2011 Usnesení o odročení dražebního jednání. Exekutorský úřad Brno Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 12.7.2011 7.9.2011 Exekutorský příkaz. Exekutorský úřad Brno-město Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 24.7.2011 8.9.2011 Opatření obecné povahy. KÚ JmK, odbor životního prostředí Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Záměr městyse 16.8.2011 3.9.2011 Záměr městyse Švábenice odprodat nemovitý majetek. Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Program 26.8.2011 3.9.2011 Program 5. zasedání ZM Švábenice Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Záměr městyse 9.9.2011 11.11.2011 Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 14.9.2011 26.10.2011 Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu číslo: 01/09/11. Real Spektrum a.s. Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 20.9.2011 13.10.2011 Usnesení čj. 103 Ex 09542/11-30 o oznámení dražebního roku. Exekutorský úřad Přerov Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 21.9.2011 13.10.2011 Oznámení o uložení daňové písemnosti na Finančním úřadě ve Vyškově - Petr Uličný. Finanční úřad ve Vyškově Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 21.9.2011 13.10.2011 Oznámení o uložení daňové písemnosti na Finančním úřadě ve Vyškově - Martin Pospíšil. Finanční úřad ve Vyškově Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 2.10.2011 23.11.2011 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) k odstranění nebo ořezu dřevin. E.ON ČR Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 2.10.2011 24.10.2011 Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo JmK Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 13.10.2011 27.10.2011 Usnesení čj. 103 Ex 09542/11-32 o oznámení dražebního roku. Exekutorský úřad Přerov Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 2.11.2011 15.12.2011 Dražební vyhláška pro dobrovolnou opakovanou dražbu číslo: 01/09/11. Real Spektrum a.s. Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 2.11.2011 23.11.2011 Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání. MěÚ Ivanovice na Hané, stavební úřad Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 6.11.2011 23.11.2011 Návrh opatření obecné povahy čj. JMK 153849/2011. KÚ JmK, odbor životního prostředí Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Program 24.11.2011 5.12.2011 Program 6. zasedání ZM Švábenice Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Záměr městyse 1.12.2011 5.1.2012 Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Obecně závazná vyhláška Oznámení 5.12.2011 5.1.2012 Obecně závazná vyhláška městyse Švábenice č. 1/2011 Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Záměr městyse 15.12.2011 Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek Městys Švábenice Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Rozhodnutí 15.12.2011 5.1.2012 Rozhodnutí o zrušení pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře. MěÚ Vyškov, odbor životního prostředí Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 15.12.2011 Usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora. Exekutorský úřad Brno Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor
Oznámení Veřejná vyhláška 21.12.2011 Opatření obecné povahy. KÚ JmK, odbor životního prostředí Stáhnout pdf soubor Stáhnout doc soubor


© Copyright JWS 2003-2010          zpět na hlavní stranu    posunout nahoru